Laatste update: 21-01-2020 - Nieuws, Agenda, Bibliografie
*  Uw e-mailadres:
Schrijf je nu voor de nieuwsbrief
Woord vooraf De poëzie van Fréderique Spigt is als haar stem: rauw en ontwapenend. In haar gedichten schetst ze een wereld waarin natuur, leven en dood met elkaar in een omhelzing verstrengeld zijn waarbij je niet meer kan zien waar iets begint en waar iets eindigt. Haar teksten hebben een polsslag van jewelste, kloppen aan alle kanten. Of ze nu in tedere bewoordingen een elegie voor een geliefkoosd dier aan het papier toevertrouwd, of via zowel erotische als kille pennestreken de liefde in al haar facetten schetst: het laat je als lezer allesbehalve onbewogen. De liefde en respect die Spigt in haar songteksten al toonde voor het bestaan, hoe groot of klein ook, resoneren prachtig in alle verzen en illustraties van dit kleinood. Het toont dat Spigt naast een begenadigd muzikant, ook een beeld- en woordkunstenaar is die de taal laat vlammen en de beelden vonken. Ellen Deckwitz, Amsterdam 2019